އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން

އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުން 24 ޖަނަވަރީ 2022 ން 26 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ނިޔަލަށްވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މޮނިޓަރިން ދަތުރުގައި އެލްޖީއޭގެ

Read more