އަލަށް ޙުވާކުރި ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ